Köp av skogsråvara

Vi är intresserade av att köpa timmer, specialsortiment, massaved och energisortiment av dig som markägare.

Vi har, under de år som vi köpt och sålt skogsråvaror, utvecklat ett kontaktnät som garanterar både god avsättning och ett bra pris.

Konceptet med att köpa, avverka och sköta transporterna till industrin med en stor del egenägda maskiner och med egen personal gör att vi kan ha en unik kontroll på vad som händer i just din skog.

Arbetsledning och administration sköts av samma person som varit hos dig och skrivit kontrakt. Du ska på ett enkelt sätt kunna nå oss och få svar på dina frågor.

Vid frågor tveka inte att kontakta Pär-Anders eller Jonas.
Vi kommer gärna ut till dig för att prata skog och tillsammans fundera på vilka möjligheter och förutsättningar som finns på just din fastighet.