Slutavverkning är ett krävande precisionsjobb där både ekonomi och miljö ska ha sitt.

Det gäller att aptera på rätt sätt och optimera värdet på varje fälld stam utifrån industrins aktuella behov.

Vi använder oss av en stor skördare för att kunna hantera även de grövsta träden.
Våra skotare å andra sidan är små i sammanhanget för en så skonsam utkörning som möjligt.

Vid avverkningen grot-anpassar vi körningen så att utkörningen av virke och grot blir så smidig som möjligt.