Konceptet med att köpa, avverka och sköta transporterna till industrin med stor del egenägda maskiner och med egen personal gör att både Du och vi har en unik kontroll på vad som händer i just din skog!

Du vet väl om att vi erbjuder kostnadsfri rådgivning på din fastighet?
Läs mer
här