Special-avverkningar
Allt handlar ju inte om gallring och slutavverkning.
Det finns mycket mer än så man kan göra med en skogsmaskin...

Genom åren har vi fått en gedigen erfarenhet av andra "ovanliga" uppdrag också. Skötselåtgärder i naturreservat, trädsäkring av ledningsgator och huggning i betesmarker, bland annat.

Vart och ett av jobbet med sina speciella krav och förutsättningar.
Med rutinerade chaufförer och skonsamma maskiner tillgodoser vi kundens önskemål på bästa sätt.

    Risskotning i gallring längs vandringsled