Gallring kan utföras på lite olika sätt beroende på beståndets förutsättningar och markägarens önskemål.

I de flesta fall är ändå målet att i slutänden få grövre dimensioner på kvarlämnade träd och därmed en högre vinst när det är dags för slutavverkning. Ytterligare en fördel med en gallrad skog är att den blir mer stormfast.


Sedan en tid tillbaka har vi gått över till att oftast köra gallringar i enkelskift. Det innebär att vi gör nästan all gallring i dagsljus vilket underlättar för maskinföraren att välja rätt stammar och hålla högsta möjliga kvalité på arbetet.

Skotningen sker med en av branschens minsta skotare, en Komatsu 830, för att få den allra skonsammaste körningen.

Varje objekt stickvägsplaneras i förväg. Stickvägsplaneringens fördelar är:

  • Stickvägsarealen blir mindre - inga träd huggs bort i onödan.
  • Basvägarna hamnar på rätt ställe - ökad bärighet / mindre markskador 
  • Välgallrat ända ut till beståndsgränsen - inga glömda hörn
  • Man får en bra överblick över natur- och kulturvärden.