Slutavverkning

Skördare Komatsu 931
En större skördare för bland annat slutavverkning. Långt ifrån den största, men absolut tillräckligt för att kunna hantera grov skog och den utmaning som de grovkvistiga träden i, till exempel,ett bete kan bjuda på.

Den lämpar sig även till andra insatser som till exempel fröträdsavveckling, skärmställningar och grov gallring.

Skotare Komatsu 855.
De här båda skotarna är "stora" för oss, men betydligt mindre än vad som är vanligt i branschen. De ska kunna köra det tyngsta virket och de största rislassen, men på ett skonsamt sätt.
Vi har en väldigt tydlig tanke bakom det; mindre maskiner = mindre påverkan!

Vi kör hellre en vända extra, så att vi alltid kan leverera ett resultat vi är stolta över!

Tillsammans delar de båda skotarna på det virke och ris som faller efter 931:an