Tjänster
Vi kan idag erbjuda:

 • Förvaltning av skogsfastigheter och skoglig rådgivning
 • Köp av all skogsråvara
 • Gallring
 • Slutavverkning
 • Flisning av ris med vår hugglastbil
 • Skogsvård i form av plantering och röjning
 • Specialuppdrag - ingenting är omöjligt!
 • Plantskydd - Vi är återförsäljare för Trico
  Ladda ner en broschyr om Trico här!

Allt med våra egna resurser och i nära samarbete med dig som kund.

Vi kan även förmedla:

 • Markberedning
 • Upprättande/förnyande av skogsbruksplaner

 Klicka på menyerna till vänster för mer information!