Personal

Trots att vi investerar i dyra maskiner och satsar på ny teknik så är det människorna som är vår viktigaste resurs. Kontinuerlig utbildning ger oss hela tiden ökad kompetens och ger oss regelbundna uppdateringar på vad som händer i branschen.

Trogen personal är vår garanti för bibehållen kvalitet. Nyfikenhet och viljan att lära sig är garanti för utveckling - det känns skönt att vi har stora mått av både erfarenhet och nyfikenhet!