br. Svensson Skog  är det lilla skogsbolaget med de stora resurserna.

Sakta men säkert har företaget vuxit och idag är vi ett etablerat skogsföretag med en heltäckande service till alla typer av skogsägare.

Vårt kontor ligger i Hycklinge, Kinda kommun, och vi är verksamma i huvudsak i södra Östergötland och norra Småland.

Affärsidé
Vi ska vara skogsägarens naturliga samarbetspartner!

Affärskoncept

  • Erbjuda helhetslösningar och förvaltningsuppdrag
  • Köp av virke och bioenergisortiment
  • Erbjuda egna entreprenadresurser
  • Kompetenta medarbetare
  • Pålitlig leverantör till industrin

Historik
Företaget startades 1976 av Sven-Olof och Nils Svensson, efter att båda genomgått skoglig grundutbildning.Första åren hade företaget säsongsanställda huggare och en skotare och avverkade främst rotposter åt bygdens sågverk, samt skotade åt självverksamma skogsägare.

1992 utökades maskinparken med ytterligare en skotare och snart rekryterades den första fast anställda maskinföraren till företaget.
1997 startades två avverkningsgrupper, en gallrings- och en slutavverkningsgrupp och under 2001 fick även skogsvården sin givna plats i företaget.
2002 utökades företaget med en ny avverkningsgrupp, specialiserad på grövre gallring.
2004 anställdes en skogsingenjör för att öka tjänsteutbudet.
Från 2007 finns två virkesköpare i företaget och idag är vi 15 fast anställda

br. Svensson Skog AB ägs till lika delar av Sven-Olof och Nils Svensson och administrationen sköts ifrån kontoret i Hycklinge.

Certifiering
Företaget är dubbelcertifierade enligt FSC® (License Code: FSC-C089427) och PEFC™ (Logolicense nr: PEFC/05-22-61)
Dessa certifieringar är en garanti för att all personal besitter kunskaper i naturvård samt att maskinerna uppfyller ett antal miljökrav. Vi ska även bedriva skogsbruket på ett hållbart sätt när det gäller ekonomi och sociala värden.
Allt virke riskbedöms enligt SSCG's DDS för FSC CW samt PEFC CS.

Läs mer om PEFC™ här!
Läs mer om FSC® här!