Aktuellt

Hösten och vinter 2018
Vi är mitt upp i högsäsongen för avverkning nu - prisläget är ovanligt gynnsamt och industrin behöver stora volymer. Det finns fortfarande tid att utnyttja det läget, så om du har tankar på avverkning så är det bara att kontakta oss!

Granbarkborrar har också blivit något vi måste förhålla oss till - de har dykt upp på fler och fler platser under sensommaren och hösten. Vår rekommendation är att du kontrollerar läget i skogen nu, så vi har tid att planera för eventuella åtgärder...

En annan av våra specialiteter är att ta hand om buskar av olika sorter.
Längs åkerkanter, vägslänter och diken, till exempel. Det blir både bättre och lättare att använda vägar och åkrar om det inte hänger in en massa buskar...
Vi kommer gärna ut och tittar på hur just dina förutsättningar ser ut!

Om du funderar på åtgärder i skogen som kräver vinter och tjäle så är det hög tid att planera för dem nu.
Ring Jonas eller Pär-Anders, så att vi kan stå förberedda när vintervädret väl är här.
De kommer gärna ut och besöker dig på din fastighet. Helt utan kostnad, såklart!

Om det är något du undrar - hör av dig till Pär-Anders 076-809 05 07, eller Jonas 070-642 95 01

---


Från och med 2017 har vi ett sponsoravtal med idrottsföreningen Björkfors GoIF. De har sin verksamhet och klubbstuga i Rimforsa, men driver även Valö festplats i Björkfors.
Genom att sponsra Björkfors GoIF stödjer vi barn och ungdomars möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid, i det område där vi själva är verksamma.