Aktuellt

Hösten och vinter 2017
Förändringar i företagsledningen
Från och med förste december är Martin Henrysson ny VD för br.Svensson Skog. Martin, som ju för övrigt är son till Sven-Olof, är praktiskt taget uppvuxen med och i företaget. Från början som skotarförare, men har på senare år växlat över mer till den administrativa sidan, genom att bland annat ha ansvaret för administrationen runt ris- och virkesaffärerna.
Sven-Olof kommer finnas kvar i företaget tills vidare, dels ute på "fältet", runt maskinerna, men även som en tillgång med all den erfarenhet som VD-arbetet har givit under åren...

br.Svensson Skog kommer såklart även i fortsättningen att stå på samma grunder; Vi ska fortsätta vara ett tryggt och stabilt skogsbolag som sätter kvalitén på arbetet högt. Tack vare vår flexibla organisation har vi lätt för att ta till vara på den enskilde skogsägarens önskemål, ända ner på detaljnivå.
Samtidigt är utveckling och nytänkande vägen framåt, för att kunna bli ännu bättre på det vi gör...

---

Den nya virkessäsongen har kommit igång ordentligt, och det finns efterfrågan på både rundvirke och bioenergi. Vartefter temperaturen sjunker så kommer omsättningen på bioenergin att öka...

Om du funderar på åtgärder i skogen som kräver vinter och tjäle så är det hög tid att planera för dem nu.
Ring Jonas eller Pär-Anders, så att vi kan stå förberedda när vintervädret väl är här.
De kommer gärna ut och besöker dig på din fastighet. Helt utan kostnad, såklart!

Om det är något du undrar - hör av dig till Pär-Anders 076-809 05 07, eller Jonas 070-642 95 01

---


Från och med 2017 har vi ett sponsoravtal med idrottsföreningen Björkfors GoIF. De har sin verksamhet och klubbstuga i Rimforsa, men driver även Valö festplats i Björkfors.
Genom att sponsra Björkfors GoIF stödjer vi barn och ungdomars möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid, i det område där vi själva är verksamma.